Sosiologen.no er lansert

Sosiologen.no er lansert. Disse sidene vil ikke lenger oppdateres. Gå til http://sosiologen.no/

Boklansering: Hans Skjervheim – en kritisk nylesning

Boken “Hans Skjervheim – en kritisk nylesning” blir lansert torsdag 13.11.14, kl. 19:00 i Stensberggata 26 (HiOA), 1. etasje.

I denne forbindelse har vi satt sammen et panel bestående av Per Otnes, Gunnar C. Aakvaag og Lars Mjøset. Pål Veiden er ordstyrer.

Overordnet tema for kvelden er Hans Skjervheim sin betydning for norsk sosiologi, og positivismekritikkens innvirkning på forholdet mellom samfunnsforskning og politikkutforming.

Alle er hjertelig velkomne!

 

Kontaktinformasjon for styret i Trøndersosiologene

Leder: Thomas U. Torp tlf: 93678575

Økonomiansvarlig: Ida Marie Henriksen tlf: 47347377

Festivalsjef: Aksel Tjora tlf: 918 97 611

PR-ansvarlig: Ingrid Walstad Larsen tlf: 98486138

Quizansvarlig: Ingvild Firman Fjellså tlf: 41500035

Debattansvarlig: Elise Rekdal tlf: 45257835

Styremedlemmer:

Inga Sæther tlf: 46783197

Camilla Kristensen Kvernmo tlf: 47242363

Joachim Isaksen tlf: 98634213

Frank Hauboff Hansen tilf: 93231946

Runar Jenssen tlf: 98636360

Øivind R. Hauge tlf: 41466309

 

 

Sosiolognytt #3/14

Forside Sosiolognytt #3/14

Sosiolognytt #3/14 er ute. Temaet er raushet. 

Raushet

Kjære leser. I dette nummeret har vi flere saker som berører begrepet raushet. Raushet er ikke et nytt begrep, men i det siste året har det ofte blitt løftet fram i den norske debatten.

Enkelte hevder at vi har blitt rausere enn før i det moderne teknologisamfunnet. Omgangsformen på sosiale medier har bidratt til å senke terskelen for å skryte av hverandre, og gi hverandre en klapp på skuldra i full offentlighet – i hvert fall innenfor den lokale sosiale hopen. Sosiale medier, og spesielt Facebook, bygger opp under raus sosial omgang.

Filterteknologien viser oss nemlig innholdet som vi er tilbøyelig til å like. Det som blir delt av personer vi ofte kommuniserer med, blir rangert høyere, og er raskere og lengre synlig for oss enn det andre. Det samme gjelder innholdstyper som har engasjert oss tidligere.

Det er ikke vanskelig å være raus når man hovedsakelig blir eksponert det som algoritmene har beregnet at vi trolig liker å se. Selv om rausheten altså i stor grad skyldes teknisk-strukturelle årsaker, har den likevel ofte positive sosiale konsekvenser – så lenge man ikke havner på utsiden.

Hvordan er det med sosiologene? Er vi rausere enn før? Når et nytt kull studenter har fullført master? Når en kollega skriver rapporter eller på annet vis jobber for å forbedre organisasjon og samfunn? Når en annen kollega gir ut sin n’te bok?

Da jeg fullførte muntlig etter hovedfag, så ble jeg møtt av medstudenter med sjampis og snacks. Alle gjorde det, i Bergen. Det er bare snart ti år siden. På den tida var det forresten ikke uvanlig at sosiologer skrev hele bøker til hverandre (såkalte festskrift) når noen fylte runddag mot slutten av karrieren. Men det er visst ikke så mange som gjør dette lenger.

Jeg håper dagens juniorer og seniorer i det minste er rause med hverandre på Facebook.

Engasjement rundt sosiologi

Trondheimssosiologen Tomas Moe Skjølsvold fikk mye oppmerksomhet rundt en kronikk i Adressa i sommer, hvor han kritiserte All inclusive-pakkene i Syden.1 Hovedpoenget var at det utbredte fenomenet som gir penger i kassa til nordeuropeiske reiseoperatører, ikke bare førte til en fattigere ferieopplevelse for “stivbeinte” nordboere – det bidro også til at det lokale næringslivet sliter med å komme seg på fote etter finanskrisen. (Som kjent ble Hellas rammet litt hardere enn oss.)

Selv om kronikken i og for seg ikke inneholder noe nytt for noen med studiepoeng i sosiologisk tenkning, førte den til mange engasjerte lesere som gjerne posisjonerte seg klart i favør eller klart i mot budskapet i kronikken. Videre ble det intervjuer og flere oppfølgingssaker i minst to ulike aviser.

Dette fikk meg til å tenke at kanskje sosiologer kan bli flinkere til å skrive om denne typen ting – bruke klassisk sosiologisk forståelse for å forklare samtidsfenomen – på en måte som ikke er lettvint eller behagelig, men som heller ikke er opptatt av å være grensesprengende.

Hvis man tar en titt på hva som blir gjengitt i aviser av f.eks. økonomisk teori, så er det sjelden nyvinninger eller originalitet det refereres til. Det beste er at alle sosiologer, nesten uansett nivå og bakgrunn, kan være med på å berede grunnen med denne typen sosiologisk grunnkunnskap på. Det kan det ikke bli for mye av.

Kudos til Tomas, og alle dere andre som gjør som ham.

1 Brems All Inclusive!: http://goo.gl/tgly6y

Jan Frode Haugseth, redaktør

Last ned PDF.

Vinterseminaret 2015

Sosiologi og byråkrati

23. til 25. januar 2015 på Bardøla, Geilo

Programmet er klart. Gå inn og les mer!

Sosiologisk Ferskvare

Østlandsavdelingen markerer semesterstart med sosiologisk ferskvare på Dattera til Hagen mandag 15. september kl. 19:00. Kom og få med deg flere spennende masteroppgaver:

Sigrid Roen Hansen – Å stemme med føttene. Unge voksne spanjolers forståelse av migrasjon som en politisk handling.

Gjermund Granlund – Violence against women among the Palestinian refugees in Jordan – Investigating the patriarchal hypothesis.

Ronja Andresen – Valgfrihetens segregering? En kvantitativ studie av endringer av opptaksordninger, skolesegregering og fullføring på studiespesialiserende linje i Oslo i 2001-2012.

Deltakerne intervjues av Kristian Heggebø.

Bli-kjent fest i Bodø 4. september

Sosiologistudiet på Universitetet i Nordland og Sosiologforeningen i Bodø inviterer til bli-kjent-fest for sosiologistudenter, lærere og andre sosiologer i Bodø og omegn.

Universitetet/Sosiologiforeningen spanderer pizza, drikke kjøpes selv. Det blir quiz, et faglig innslag og presentasjon av Sosiologiforeningen.

Tid og sted:  torsdag 4. september klokken 19.00  i kjelleren på Sku Bare på Mørkved: http://skubare.teamskubare.no/.

Velkommen skal dere være!

Hilsen Bente (Bacheloransvarlig), Ingrid (masteransvarlig), Johans (PhD-ansvarlig) og Astri (Sosiologforeningen)

Kronikk-konkurranse

10 - ill kronikk-konkurranse creative commons@orangeacidSosiolognytt kårer den beste kronikken som som viser eller omhandler samfunnsvitenskapens rolle i det moderne Norge/Europa.

Som sosiologer og samfunnsvitere vet vi selvsagt at samfunnsvitenskapen spiller en viktig rolle i det moderne samfunnet, men vet egentlig resten av samfunnet dette? Og klarer vi å kommunisere dette til resten av samfunnet, i konkurranse med PR-byråer, og globale og sosiale medier?

Bidrag sendes til sosiolognytt@sosiologforeningen.no etter at de er publisert. Redaksjonen i Sosiolognytt og jury vil ha lov til å nominere egne bidrag.

Krav: Kronikken må stå på trykk i den norske/europeiske offentligheten i løpet av 2014. Redigerte nettsteder (som f.eks. NRK Ytring) godkjennes. Nettfora uten noe form for redaksjonell kontroll teller ikke. Men siden sosiologien er opptatt av fenomener som kan være viktige på både mikro-, meso- og makro-nivå, kan kronikken like godt stå på trykk i en lokalavis som i en europeisk regionavis. Kronikken kan være koblet til forskning/bøker/artikler, men dette er ikke et krav.

Alle typer samfunnsvitere oppfordres til å delta.

Forfatter av vinnerbidraget vil få dekket opphold på Vinterseminaret 23.-25. januar 2015. (Seminar + to netter på Bardøla hotell).

Juryen består av:
Magne Flemmen, postdok ved ISS, UiO
Unn Conradi Andersen, ph.d.-kandidat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Arve Hjelseth, Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Sosiolognytt #2/14

Sosiolognytt_02_2014-forside

Sosiolognytt 2/14 er ute. Tema kritikker: Kvalitet. Linn Stalsberg og 6-timersdag. Trening og skamvett. Kronikk: Studentaktive læringsformer – og kronikk-konkurranse!

Last ned PDF.

Fagdag: Familien og velferdsstaten

Sosiologforeningen i Bodø og Universitetet i Nordland arrangerer sosiologisk fagdag

Tema: Familien og velferdsstaten

Tid: 8. mai kl. 10.15- 15.00 Sted: A3, Mathias B. Krogh, Universitetet i Nordland

Program:

  • 10.15: Velkommen
  • 10.15-11.00: Anne Lise Ellingsæter, UIO: ”Institusjonell tillit, familiepolitikk og fruktbarhet”
  • 11.15 – 12.00: Jorid Krane Hanssen, UIN: ”Regnbuefamiliers døtre og sønner”
  • 12.00-13.00 Lunsj
  • 13.00 – 13.45: Agnes Andenes, UIO: ”Barnehagen som samarbeidspartner i familiers liv? Om faglige forståelser og hverdagslige praksiser”
  • 14.00-14.45: Øystein Henriksen, UIN:”Skolen som arena for rusforebyggende foreldremøter”
  • 14.45-15.15: Diskusjon

Vi fortsetter på Sku Bare på kvelden kl. 18.30 med innlegg, debatt og pizza. Alle er velkommen!

Vi er også på facebook, følg oss der for nyheter om hva som skjer i Sosiologforeningen avdeling Bodø!