Østlandet

Østlandsavdelingen arrangerer medlemsmøter, kurs og konferanser. Følg med på våre nettsider for å få informasjon om våre arrangementer.

Leder i avdelingen er Kristian Heggebø. For innspill og tips til foreningens styre: kristian.heggebo@hioa.no


 

Boklansering: Hans Skjervheim – en kritisk nylesning 

Boken “Hans Skjervheim – en kritisk nylesning” blir lansert torsdag 13.11.14, kl. 19:00 i Stensberggata 26 (HiOA), 1. etasje.

I denne forbindelse har vi satt sammen et panel bestående av Per Otnes, Gunnar C. Aakvaag og Lars Mjøset. Pål Veiden er ordstyrer.

Overordnet tema for kvelden er Hans Skjervheim sin betydning for norsk sosiologi, og positivismekritikkens innvirkning på forholdet mellom samfunnsforskning og politikkutforming.

Alle er hjertelig velkomne!

 


 

 

Sosiologisk Ferskvare

Østlandsavdelingen markerer semesterstart med sosiologisk ferskvare på Dattera til Hagen mandag 15. september kl. 19:00. Kom og få med deg flere spennende masteroppgaver:

Sigrid Roen Hansen – Å stemme med føttene. Unge voksne spanjolers forståelse av migrasjon som en politisk handling.

Gjermund Granlund – Violence against women among the Palestinian refugees in Jordan – Investigating the patriarchal hypothesis.

Ronja Andresen – Valgfrihetens segregering? En kvantitativ studie av endringer av opptaksordninger, skolesegregering og fullføring på studiespesialiserende linje i Oslo i 2001-2012.

Deltakerne intervjues av Kristian Heggebø.

Velkommen!

 

SOSIOLOGISK FERSKVARE

Norsk Sosiologforening – avdeling Østlandet inviterer til et åpent medlemsmøte!

TID: tirsdag 04. september, klokken 19:00 STED: Dattera til Hagen, Grønland.

Masteroppgaven er en svenneprøve, men kan også være spennende forskning. Tre nye masteroppgaver blir presentert! Forfatterne intervjues av Sveinung Sandberg (ISS, UiO).

Deltakere: Linda Pettersen, Victor Lund Shammas & Hedda Haakestad

Det er gode muligheter for et glass/en prat etter møtet, og vi får også et musikalsk innslag av Dan fra Casa Murilo!

Dørene åpner 18:30.

VELKOMMEN!

For presentasjon av oppgavene se her

Leave a Reply