Vestlandet

Norsk sosiologforening avd. Vestlandet har sitt utspring i miljøet blant studenter og ansatte ved Sosiologisk institutt i Bergen. Vi ønsker også å være et samlingspunkt for sosiologer som er ferdig utdannet, både de som jobber innenfor og de som jobber utenfor akademia.

Foreningen er ansvarlig for ulike typer faglig-sosiale arrangementer som er åpne for alle interesserte (se oversikt under arrangementer). Vi tar også gjerne imot innspill og konkrete ideer til tema for møter. Kontaktperson for lokallaget er leder Janne Cecilie Johansen.

Sosiologforeningen har også egen gruppe på Facebook og LinkedIn.

Har du skiftet adresse siden sist?

Husk å melde adresseendring til sosiologforeningen post@sosiologforeningen.no

 

One comment on “Vestlandet

  1. True Religion Outlet

    True Religion Jeans! All the Sales, All in One Place.

Leave a Reply